Alumnos que aprobaron la Recuperación Integrador

 

 

Balaguer Juan Ignacio 6,9

Carranza Lucas Federico 6.5

Marini Ayrton Dante 7,45

Novelli Emiliano 6,7

Olguín Camila Celeste 6,1

Santana Nicolás Facundo 8,4

Scala Carlos 7

Silva Luciano Adolfo 6.3